August 7, 2016 clubicc

Найзтайгаа зөвөөр бизнес эхлүүлэх 5 зөвлөмж

doing business with a friend

Стратегийн түншлэл үүсгэн, бизнес эхлүүлэх нь маш чухал. Харин зөвхөн хувийн харилцааны хувьд таарч тохирдог дээрээ үндэслэн найзтайгаа бизнес эхлүүлэх нь олон эрдсэлийг дагуулдаг. Хувийн харилцаа сайн байх тусам бие биенийхээ сул талыг олж харахгүй байх магадлалтай. Найзтайгаа хамтарч байгаа үед тухайн хүндээ найдах, сохроор итгэх зэрэг алдаа гаргах нь элбэг. Бизнесийн түншүүдийн хооронд итгэлцэл байх нь маш чухал боловч, зөвхөн итгэлцэл дээр үндэслэн бизнес хийх нь оновчтой бус байдаг. Найзтайгаа бизнес эхлүүлэх гэж байгаа бол дараах 5 зөвлөмжийг дагаж мөрдөөрэй. 

1. Хэцүү асуултуудаа асуу

Найзаасаа асуухад хэцүү боловч бизнест чухал асуултуудаа асууж, хариултыг нь шинжээрэй. Өмнөх бизнесийн түншүүдтэйгээ хэр харьцаатай байсан бэ? Гэнэт бизнесээ хийхээ болих бол яах вэ? Компанийн бусад хүмүүстэйгээ ямар харьцаатай вэ? Ийм дүн шинжилгээ нь сохроор буюу зөвхөн найзын хувьд итгэн орохоос таныг сэргийлнэ. Та бизнесийн түншээ сайн таниж, мэдсэнээр илүү үр бүтээлтэй ажиллах болно. Мөн бизнесийн түнш болох гэж байгаа найз тань ч таныг бизнестээ ажил хэрэгчээр хандаж байгааг тань үнэлнэ.

2. Компанийн чадварыг нь шинжээрэй

Найзынхаа компанитай хамтрах, түншээр оролцох гэж байгаа бол зөвхөн түүний үгэнд итгэх нь аюултай. Үнэхээр тухайн компани нь найзын тань хэлсэн бүх зүйлийг хийж чаддаг уу? Бизнесийн хувьд бодит нөөц ба чадавхид нь үнэлгээ хийгээрэй. Хөндлөнгийн зөвлөх, шинжээчээр ч үнэлгээг гаргаж харж болно.

3. Бусад бололцоо, боломжийг бүү хая

Найз нөхөрлөлөөс болоод та бусад боломжуудаа шууд хаях нь буруу. Мэдээж өөр түншүүдийг бодолцож үзэхэд найз тань дуртай биш байж болно. Гэвч стратегийн хувьд илүү үр өгөөжтэй түншүүд байгаа тохиолдолд та тэдгээрийг бодолцож үзэх нь зүйтэй.

4. Компаниа хамгаал

Үр бүтээлтэй, сайн түншлэл бол нөхөрлөл дээр биш, үүрэг хариуцлагыг цагаан дээр хараар буулгасан гэрээ контракт дээр суурилдаг. Сайн харилцаа, хувийн нөхөрлөл зэрэг нь бизнесийн орчинд хангалтгүй зүйл. Үүрэг хариуцлагын тодорхой хуваарилалт, харилцааны зөв сувгууд болон маргааныг шийдвэрлэх компанийн засаглалын зарчмууд заавал байх ёстой.

5. Итгэлцлээс илүүг шаард

Менежментийн зөв дадлууд болон хоорондын харилцааны зарчим, дүрмүүдээ хоорондоо ярилцаж тогтох нь зүйтэй. Зөвхөн итгэлцэл байх нь хангалтгүй бөгөөд хэтэрхий их итгэлцэлд найдах нь харин ч аюултай. Хүний амьдралд юу ч болж болох бөгөөд таны итгэлээ өгсөн найз тань гэнэт бизнесээ орхихоор шийдэж ч болно. Урьдчилан менежментийн дадлуудаа тохирон, хоорондоо мэдээлэл солилцох, коммуникацийг сайжруулах арга хэмжээг авснаар урт хугацааны харилцан үр өгөөжтэй түншлэлийг бий болгодог.

Унших